BACK

Shato

Kichijoji, Tokyo / 1996

Photographer : Nacasa & Partners