BACK

Crown House Kichijoji

Kichijoji, Tokyo / 2015

Lighting Design : HIKARI DESIGN WORKS / Osamu Wakai

Photographer : Nacasa & Partners

Artwork : Hiroto Yoshizoe